Veilig werken met de rolsteiger

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bij kortdurende werkzaamheden op hoogte is ook een rolsteiger toegestaan. Een aluminium rolsteiger is minder stabiel dan een stalen steiger , en moet dus extra nauwkeurig in elkaar worden gezet.

Wel zijn er risico’s verbonden aan het opbouwen en gebruiken van een rolsteiger:

 • Vallen van hoogte tijdens montage en demontage van de rolsteiger.
 • Vallen van hoogte tijdens betreden en verlaten van de rolsteiger.
 • Door een opening van de werkvloer vallen.
 • Getroffen worden door gevallen voorwerpen.
 • Omvallen van de rolsteiger door onvoldoende verankering of instabiliteit.
 • Bezwijken van de rolsteiger door overbelasting.

 

Voor het opbouwen van een rolsteigers gelden de volgende regels:

 • Rolsteigers mogen alleen worden opgebouwd door mensen die vertrouwd zijn met de opbouw- en gebruiksaanwijzing.
 • De rolsteiger moet opgebouwd worden zodat deze voldoet aan de eisen uit NEN-EN1004.
 • De ondergrond waar de rolsteiger op wordt geplaatst moet in staat zijn het gewicht te dragen.
 • Betreed bij het opbouwen van de rolsteiger het volgende platform pas als hierbij een leuning is geplaatst (m.b.v. een voorloopleuning).
 • Beschadigde delen mogen niet worden gebruikt.
 • Alleen originele, door de fabrikant goedgekeurde onderdelen mogen worden gebruikt.
 • Laat het steigermateriaal minimaal jaarlijks keuren.

 

Voor het gebruik van een rolsteiger gelden de volgende regels:

 • Vooraf aan het gebruik moet de rolsteiger worden gecontroleerd, op basis van de gebruiksaanwijzing van de leverancier.
 • Er moeten maatregelen worden genomen tegen het wegrollen van de steiger. Voor het betreden moet nogmaals worden gecontroleerd of de wielen geborgd zijn.
 • Werkvloeren mogen alleen via de daarvoor bedoelde trappen/ladders worden betreden. Buitenom klimmen is niet toegestaan!
 • Laat geen materiaal of gereedschap op de vloer van de steiger liggen.
 • Gebruik geen trappen, kistjes, kratjes etc. om hoger te kunnen reiken.
 • Werk niet met een rolsteiger bij windkracht 6 of hoger.
 • Breng materialen en gereedschap met een touw omhoog.
 • Hijswerktuigen mogen niet aan/op de rolsteiger worden vastgemaakt/gebruikt, tenzij de leverancier dit goedkeurt.
 • Overbruggingen van rolsteiger naar gebouw mogen alleen als stabiliteit en sterkte zijn geborgd.
 • Het is verboden op de werkvloer te springen.
 • Rolsteiger die buiten worden gebruikt moeten, waar mogelijk aan gebouwen of andere constructie worden vastgemaakt.

 

Bij het verplaatsen van rolsteigers gelden de volgende regels:

 • Het verplaatsen van de steiger mag alleen met de hand en over een stevige egale ondergrond.
 • De rolsteiger mag niet worden verplaatst als er zich materiaal of mensen op bevinden.
 • De steiger moet tot een hoogte van 8 meter worden afgebroken bij verplaatsing.

 

Gevaren en Beheersmaatregelen