Veilig werken met de monorailwagen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voor het gebruik van monorailwagens gelden de volgende regels:

 • Het personeel moet instructie hebben ontvangen voor het werken op de monorailwagen.
 • Werknemers van 16 of 17 mogen de monorailwagen alleen onder deskundig toezicht bedienen.
 • Op de monorailwagen moet een Nederlandstalige gebruikershandeling aanwezig zijn.
 • Elektrisch aangedreven monorailwagens dienen een CE-goedkeuringsbewijs te hebben, de wagen dient jaarlijks gekeurd te worden.
 • Het maximaal gewicht van de monorailwagen inclusief lading moet op de wagen zijn vermeld, evenals het maximaal laadgewicht van de monorail. Beide mogen niet worden overschreden.
 • De monorailwagen moet rondom een leuning hebben op een hoogte van ten minste 110cm, en halverwege een tussenleuning.
 • Rondom moet een voetstootlijst aanwezig zijn.
 • Bij handmatig voortbewegen van de monorailwagen dient de benodigde kracht niet groter te zijn dan 250N.
 • Voorkom beknelling tussen de loopwielen of tussen de kasconstructie en de wagen.
 • Zorg dat de monorailwagen veilig betreden kan worden met een trap, ladder of plateau.
 • Communicatie met derden moet altijd mogelijk zijn via een mobiele telefoon of portofoon om hulp in te roepen bij eventuele storingen aan de monorailwagen.
 • Manoeuvreer de monorailwagen nooit over personen heen.
 • Gebruik van trapjes, bankjes etc. om de werkhoogte te verhogen is niet toegestaan.
 • Controleer voor gebruik van de monorailwagen de juiste uitvoering van buisfixatie (ter voorkoming van het uitwippen van buizen).