Veilig werken met de hoogwerker

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Hoogwerker: verplaatsbaar arbeidsmiddel ingericht voor het verplaatsen van personen om op hoogte te werken. Voorbeelden van soorten hoogwerkers zijn:

 • Knikarm hoogwerker.
 • Schaarhoogwerker.
 • Zelfrijdend of gemonteerd op  aanhangwagen, vrachtwagen of bestelauto.

 

Bij het werken op hoogte is de hoogwerker een goede veilige keuze. Toch zijn er aan het werken met de hoogwerker ook nog enkele risico’s verbonden:

 • De hoogwerker valt om, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik, belasten of plaatsen.
 • Medewerkers raken bekneld tussen hoogwerker en omgeving.
 • Materialen of middelen vallen naar beneden uit de hoogwerker en raken mensen die onder de hoogwerker doorlopen/ in de buurt van de hoogwerker staan.
 • Medewerkers vallen uit de hoogwerker.

 

Om veilig te kunnen werken met de hoogwerker moeten de volgende maatregelen worden genomen:

 • Het werkplatform moet geschikt zijn voor de ondergrond waarop gewerkt wordt.
 • Er mogen geen hijswerkzaamheden met de hoogwerker worden uitgevoerd.
 • De bediening van de hoogwerker moet worden beschermd tegen ongewenste inschakeling van de hoogwerker.
 • De harnasgordel wordt in de hoogwerker gedragen en geborgd aan de daarvoor bestemde borgingspunten.
 • Wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden waarbij de kans bestaat dat men het hoofd tegen de constructie of leidingen e.d. stoot, dient een helm of stootcap gedragen te worden.
 • Bij het verrijden van de hoogwerker dient deze omlaag in de neutraalstand gezet te worden.
 • Bij verrijden of omhoog bewegen van de hoogwerker dient de bediener van de hoogwerker er op te letten dat er geen collega’s bekneld kunnen raken tussen hoogwerker en constructie.
 • De werkplek rondom de hoogwerker wordt afgezet bij het gevaar voor aanrijding.
 • De hoogwerker mag niet worden gebruikt als lift. Overstappen op hoogte is verboden, tenzij hiervoor een aanvullende RI&E is uitgevoerd, de nodige maatregelen zijn genomen en je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gekregen.
 • De hoogwerker wordt tenminste jaarlijks onderhouden en gekeurd.
 • De bediener van de hoogwerker beschikt over aantoonbare deskundigheid.
 • Boven windkracht 6 mag niet buiten op de hoogwerker gewerkt worden.

 

Hoogwerkers voorzien van dieselmotor

Maak bij voorkeur gebruik van elektrisch aangedreven hoogwerkers, indien dit niet mogelijk is omdat de capaciteit van de accu het niet toelaat om de hele dag door te kunnen werken, kan gebruik gemaakt worden van een hoogwerker voorzien van dieselmotor. Aandachtspunten voor het gebruik van een hoogwerker voorzien van dieselmotor zijn:

 • Wanneer het geluidsniveau van de motor boven 80 dB(A) komt, dient gebruik gemaakt te worden van gehoorbescherming.
 • Als gevolg van emissie van dieseluitlaatgassen (DME), kan deze hoogwerker alleen gebruikt worden in voldoende geventileerde ruimten, dus bijvoorbeeld in de kas die nog niet volledig beglaasd is, of waarvan de luchtramen open gezet zijn.