Veilig werken met de hijskraan

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bij hijswerktuigen met keuringsplicht van de hijskraan, dienen de volgende documenten beschikbaar te zijn:

 • Kraanboek (waarin alle keuringen en onderhoudswerkzaamheden worden afgetekend).
 • Hijstabellen en hijsgrafieken (waarin is opgenomen welk gewicht op welke afstand mag worden verplaatst).
 • Certificaten of keuringsbewijzen van lieren, takels, hijsmasten, extra kettingen, hijsjuk en ander hijsgereedschap.

 

De vakkennis van de bediener van hijswerktuigen kan worden aangetoond middels de volgende documenten:

 • Deskundigheidsbewijs (hijsbewijs), verplicht voor torenkranen, mobiele kranen en heistellingen met een lastmoment gelijk of groter dan 10 tonmeter).
 • Registratieboekje (waarin is opgenomen hoelang de bediener werkt en met welke soorten hijswerktuigen hij/zij ervaring heeft).

 

Bij het hijsen van lasten met een (mobiele) hijskraan kunnen er zware ongelukken gebeuren. Risico’s zijn:

 • Letsel/beknelling door vallende lasten.
 • Letsel/beknelling door een kraan die omvalt.
 • Schade aan gebouwen (en dergelijken) door het raken van de gebouwen met de kraan.

 

De volgende maatregelen moeten in acht worden genomen bij het werken met een (mobiele) hijskraan:

 • Alleen medewerkers die voldoende instructie hebben ontvangen (afhankelijk van de soort kraan) mogen een (mobiele) hijskraan bedienen.
 • Loop nooit onder de lasten door!
 • Hijs de lasten aan de daarvoor bedoelde banden/kettingen/etc. en controleer deze voor gebruik.
 • Hijs alleen met goedgekeurde, CE-gemarkeerde middelen.
 • Zorg voor een ingevuld kraanboek op de werkplek en neem hier kennis van.
 • Hijs alleen gewichten waarop de hijskraan berekend is.
 • Draag een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en signaalkleding.
 • Zorg dat de kraan veilig en stabiel is opgesteld
 • Zorg voor goede communicatie tussen de kraanmachinist en hijsbegeleider
 • Ken de weersomstandigheden en weet wanneer de werkzaamheden gestaakt moeten worden.
 • Zet de LMB (lastmomentbeveiliging) NOOIT uit tijden de hijswerkzaamheden, hierdoor wordt het draaikantelmechanisme uitgeschakeld.