Veilig werken met de haspelwagen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voor het uitrollen van haspels met buis of kabel, wordt om de fysieke belasting te beperken gebruik gemaakt van haspelwagens.

 

Risico’s bij het gebruik van de haspelwagen zijn:

  • Losschieten van de haspel
  • Kiepen van de haspelwagen.
  • Knellen bij het laden of lossen van de haspel.

 

Hiertoe dienen de volgende maatregelen getroffen te worden:

  • De haspelwagen dient middels stempels geblokkeerd te worden tegen kiepen of draaien.
  • De borging van de haspel dient gecontroleerd te worden, alvorens deze af te rollen.
  • Bij het laden of lossen van de haspel dient men er op bedacht te zijn dat deze, zodra deze los komt van de haspelwagen kan gaan rollen, voorkom dit door het plaatsen van wiggen voor en achter de haspel.

 

Bij het gebruik van de haspelwagen dient men de volgende Persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen:

  • Veiligheidsschoeisel type S3.
  • Werkhandschoenen.