Veilig werken met de haakse slijper

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

De eisen waaraan moet worden voldaan bij het werken met handslijpmachines, doorslijp- en afbraamschijven:

 • Een handslijpmachine moet een dodemansknop hebben.
 • De handslijpmachine moet een zijhandvat hebben (afhankelijk van het vermogen van de handslijpmachine).
 • Om de slijpschijf moet een beschermkap zitten.

 

Op de slijpschijf moeten de volgende gegevens staan:

 • De naam van de fabrikant.
 • Maximum toelaatbaar toerental.
 • Afmeting van de schijf.
 • Toepassing.
 • Uiterste jaartal voor gebruik.
 • Aanduiding voor welk materiaal de schijf bedoeld is.

 

De gebruiker moet de volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen:

 • Werkstuk moet worden vastgezet.
 • Maximale toerental van de schijf mag nooit worden overschreden.
 • Handslijpmachine mag pas worden neergelegd als de slijpschijf stilstaat.
 • Zijkant van de schijf niet gebruiken (bijvoorbeeld om af te bramen).
 • Afbraamschijven gebruiken voor het afbramen.
 • Doorslijpschijven alleen gebruiken voor het doorslijpen en niet voor het afbramen.

Bij het slijpen dienen de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gedragen:

 • Gelaatsscherm om te beschermen tegen rondvliegende deeltjes in gezicht en ogen.
 • Werkhandschoenen.
 • Gehoorbescherming.