Veilig werken met de grondverzetmachine

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Op de bouwplaats worden grondverzetmachines ingezet bij:

 • Het voorbereiden van de projectlocatie.
 • Aanleggen van fundering.
 • Graven van putten en sleuven t.b.v. leidingen.
 • Egaliseren van de projectlocatie.

 

Onderstaande maatregelen zijn verplicht om de werkzaamheden veilig te laten verlopen:

 • Eenieder die werkt in de buurt van een grondverzetmachinedient signaalkleding te dragen. Bij werk langs de openbare weg dient deze kleding oranje te zijn en voorzien van reflecterende strepen in H-patroon. (CROW 96a en b)
 • Eenieder dient buiten het draaibereik van de machine te blijven.
 • Zorg bij een zachte bodem voor een verharde transportroute.
 • Probeer het werkterrein vlak te houden.
 • Rijd niet te dicht langs randen, gaten, greppels, putten, markeringspalen e.d.
 • Leg aparte looppaden aan bij de transportroutes.
 • Maximale snelheid van 15km/u op het bouwterrein.
 • Indien met een machine achteruitgereden wordt, moet het zicht naar achteren goed zijn. Een akoestische achteruitrijdbeveiliging is verplicht.
 • Stel zo nodig een veiligheidsman aan die de machinist aanwijzingen geeft en het personeel in de buurt waarschuwt.
 • Voorkom grote schokken tijdens het rijden om verlies van lading te voorkomen.
 • Rijd niet met een lading die instabiel is opgetast of die het zicht belemmert.
 • Let op reeds opgebouwde constructiedelen.
 • Vervoer geen passagiers, tenzij er deugdelijke zitplaatsen zijn ingebouwd.
 • Gebruik het materieel niet als personenlift of personenvervoer.

 

De machinist van de grondverzetmachine dient te beschikken over:

 • Aantoonbare deskundigheid en kennis van de machine.
 • Ervaring in de bediening van het betreffende type grondverzetmachine.
 • Indien de grondverzetmachine als hijskraan wordt gebruikt en een last van meer dan 10 tonmeter wordt gehesen, dient de machinist tevens in het bezit te zijn van een deskundigheidsbewijs van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT).
 • Bij “beperkte” hijswerkzaamheden dient de machinist een beperkte SBW opleiding te hebben gevolgd.

 

Grondverzetmachine voorzien van dieselmotor

Grondverzetmachines zijn tot nu toe altijd voorzien van een dieselmotor, aandachtspunten zijn:

 • Wanneer het geluidsniveau van de motor boven 80 dB(A) komt, dient gebruik gemaakt te worden van gehoorbescherming.
 • Als gevolg van emissie van dieseluitlaatgassen (DME), kan deze grondverzetmachine alleen gebruikt worden in voldoende geventileerde ruimten, dus bijvoorbeeld in de kas die nog niet volledig beglaasd is, of waarvan de luchtramen open gezet zijn.