Veilig werken met de gootrollator

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Controleer bij iedere kas waarop moet worden gewerkt op welke manier dat op de meest veilige wijze kan geschieden. Als op het kasdek gewerkt moet worden, heeft dit de voorkeur om dat met een dek-kar te doen.

Bij kortdurende inspectie werkzaamheden of lichte reparatie kan gebruik gemaakt worden van een gootrollator. Dit is een voorziening die gebruikt kan worden bij het lopen door de goot waarbij de kans op valgevaar beperkt wordt.

Tijdens werken met de gootrollator moet een valgordel worden gedragen. De gootrollator moet voorzien zijn van stevige leuningen van tenminste 110 cm hoog en een tussenleuning op 50 cm.

 

Controleer voor het betreden van de goot of deze vrij is van vervuiling of glasresten.