Veilig werken met de dek-kar

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Controleer bij iedere kas waarop moet worden gewerkt op welke manier dat op de meest veilige wijze kan geschieden. Bij het werken op het kasdek ten behoeve van handmatige krijt- of reinigings-werkzaamheden moet gebruik worden gemaakt van goedgekeurde, veilige hulpmiddelen zoals dek-karren / dekreparatiewagens voorzien van stevige leuningen welke niet kunnen kantelen.

 

Het gebruik van een dek-kar / dekreparatiewagen is alleen mogelijk als de kas is voorzien van een servicerail om de machine of het hulpmiddel van kap naar kap te verplaatsen. Het bedrijf zal in de meeste gevallen een eigen servicedok gebruiken, maar bij wijze van uitzondering het servicedok van de opdrachtgever. Controleer bij gebruik van een servicerail op de aanwezigheid van de eindstops.

 

Een machine kan uitsluitend met een goedgekeurde en geschikte kraan, bijvoorbeeld een autolaadkraan of een mobiele kraan op een servicedok worden geplaatst. Het gebruik van een ladder om machines of hulpmiddelen op het kasdek te plaatsen, is niet toegestaan. Het gebruik van een los servicedok, zonder servicerail, dat met de hand moet worden omgehangen van kap naar kap (het zogenaamd. beugelen) is niet toegestaan.

 

Controleer voor de aanvang van de werkzaamheden of de goten vrij zijn van glas en bladeren. 

 

Gebruik een veiligheidsharnas bij het werken op een dek-kar zonder leuning. Zorg altijd dat er direct hulp verleend kan worden aan een persoon die in een veiligheidsharnas werkt. Het hangen in een veiligheidsharnas na een val kan namelijk direct leiden tot schadelijke gevolgen voor je gezondheid. Laat je veiligheidsharnas met lijn en demper na een val altijd inspecteren door een deskundige voor je hem weer gebruikt.