Veilig werken met de buisrailwagen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Let op: Check voor het gebruik van een buisrailwagen voor welke werkzaamheden deze is goedgekeurd, dit is te vinden in de handleiding van de betreffende buisrailwagen. De buisrailwagen is namelijk in de meeste gevallen uitsluitend bestemd als "hulpmiddel bij het verzorgen en/of onderhouden van het gewas in een kas". En mag dus niet gebruikt worden voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de kas of installaties.

Voer geen werkzaamheden uit op een buisrailwagen die hiervoor niet geschikt is. Voor het uitvoeren van servicewerkzaamheden op hoogte is de buisrail servicewagen beschikbaar. Deze is voorzien van stempels om veilig te kunnen werken in kassen.

Bij het werken op een buisrailwagen heb je te maken met het buisrailsysteem en met de buisrailwagen. De buisrailwagens mogen niet kunnen kantelen. Controleer vooraf visueel het systeem waar je mee gaat werken; zorg dat gebreken eerst worden verholpen.

De opdrachtgever en de leverancier van het systeem en de wagen moeten zich houden aan de onderstaande eisen en maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen. Ze moeten kunnen aantonen dat de complete buisrailinstallatie inclusief karren voldoet aan de verplichtingen zoals gesteld in de Arbocatalogus glastuinbouw van Stigas (www.stigas.nl/agroarbo).

 

Buisrailsysteem

Het buisrailsysteem moet voldoen aan de specificaties en voordat het systeem de eerste keer wordt gebruikt, moet de stabiliteit van de buisrailwagen in de praktijksituatie onderzocht zijn:

 • Controleer of de buizen vlak en stabiel liggen en de grond niet is verzakt.
 • Meld verzakkingen direct bij de opdrachtgever.
 • De buisrailsteunen moeten vast verbonden zijn met de buizen.
 • Nadat een systeem opnieuw is aangelegd, dient het weer te worden beoordeeld alvorens het mag worden gebruikt.

 

Buisrailwagen voor service en onderhoud

Aandachtspunten voor het gebruik van een buisrailwagen voor service en onderhoud zijn:

 • De buisrailwagen moet een CE-markering bezitten en dient jaarlijks gekeurd te worden.
 • Er is een gebruikershandleiding van de buisrailwagen aanwezig, hierin moet duidelijk aangegeven zijn dat de buisrailwagen geschikt is voor onderhoud aan de kas of kasinstallatie.
 • Minimumleeftijd voor het bedienen van een buisrailwagen is 18 jaar.
 • De medewerker die de buisrailwagen bedient moet hiervoor zijn geïnstrueerd.
 • Zorg dat het gewicht van de buisrailwagen en het buisrailsysteem op elkaar zijn afgestemd. De richtlijnen en gebruiksaanwijzing van de fabrikant zijn leidend.
 • Controleer of de veiligheidsvoorzieningen op de buisrailwagen zijn aangebracht en of ze werken. (hekken en scheefstandsignalering)
 • Rondom moet een voetstootlijst aanwezig zijn.
 • De buisrailwagen moet voldoende stevig geconstrueerd zijn.
 • De buisrailwagen voor service en onderhoud moet rondom een leuning hebben op een hoogte van ten minste 110 cm en halverwege een tussenleuning.
 • De buisrailwagen voor service en onderhoud moet stil staan en worden afgestempeld op een voldoende stevige ondergrond, voordat deze omhoog mag.
 • Controleer of de buisrailwagen voldoende hoog gaat. Gebruik van trapjes, bankjes etc. om de werkhoogte te verhogen is niet toegestaan.
 • Het maximaal toelaatbaar gewicht van de buisrailwagen, inclusief lading, moet op de wagen zijn vermeld. Deze mag niet worden overschreden.

 

Communicatie met derden moet altijd mogelijk zijn via een mobiele telefoon of portofoon om hulp in te roepen bij eventuele storingen aan de buisrailwagen.