Veilig werken met biologische agentia

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Biologische agentia zijn biologische stoffen waarin micro-organismen voor kunnen komen die gezondheidsschade zouden kunnen veroorzaken. 

 

Werkzaamheden binnen kassenbouw en kasinstallatiesector waarmee medewerkers in aanraking kunnen komen met biologische agentia zijn:

 • Werken in kassen.
 • Werken met of blootstelling aan afval.
 • Werken met of in de omgeving van dieren.
 • Werken in rioleringen.

 

De vormen van gezondheidsschade die veroorzaakt worden door biologische stoffen noemen zijn:

 • Infecties/ ziektes.
 • Vergiftigingen.
 • Allergie.
 • Schimmels.
 • Parasieten.

 

Wanneer men gaat werken met biologische stoffen, moeten de volgende specifieke preventiemaatregelen worden getroffen:

Huidbescherming zoals:

 • Beschermende kleding.
 • Handschoenen.
 • Beschermingscrème.

Oogbescherming bij gevaar voor spatten.

 • Adembescherming.
 • Handen wassen.
 • Inentingen tegen bijvoorbeeld hepatitis. Dit is aan te vragen bij je leidinggevende of de bedrijfsarts.

 

Gevaren en Beheersmaatregelen