Veilig werken Lock-out, Tag-out en Try-out

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Wanneer er werkzaamheden, zoals onderhoud, moeten worden uitgevoerd aan:

 • onder spanning staande installaties
 • automatisch bewegende machines
 • openen van leidingsystemen waarin hete of gevaarlijke stoffen kunnen zitten

moet dit op een veilige wijze gebeuren, namelijk volgens de LoToTo methode.

Dit betekent een installatie of machine spanningsloos, drukloos en vrij van (vloei)stoffen maken en veiligstellen voordat er aan de installatie wordt gewerkt.

 

Bij LoToTo neemt men de volgende stappen:

Lock out:

 • Bepaal de energiebronnen van de installatie en hoe deze energiebronnen moeten worden uitgeschakeld.
 • Zorg dat alle werkzaamheden aan de installatie worden gestaakt en informeer medewerkers hier over.
 • Leeg alle leidingen en systemen waaraan gewerkt moet worden.
 • Sliuit alle afsluiters.
 • Schakel automatische pompen en kleppen uit.
 • Stop de installatie volgens de normale stop procedure.
 • Schakel alle energiebronnen van de installatie uit d.m.v. energiecontrolepunten.
 • Maak de installatie vrij van rest/opgeslagen energie.

Tag out:

 • Vergrendel alle kleppen in gesloten positie en pompen in de uit stand, die direct op de leiding of systeem uitkomen en markeer deze met een label.
 • Vergrendel de besturing van de installatie en stel zeker dat deze niet ingeschakeld kan worden.
 • Vergrendel alle energiecontrolepunten met een slot en markeer deze met een label.
 • Voorzie het label van het nummer van de installatie, de datum dat deze uitgeschakeld is en de naam van de betrokkenen/verantwoordelijke.

Try out:

 • Voer een test uit om te zien of de installatie daadwerkelijk uitgeschakeld is en niet ingeschakeld kan worden en of de leidingen vrij zijn van hete of gevaarlijke vloeistoffen.