Veilig werken in de buurt van automatisch gestuurde machines

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Automatisch gestuurde systemen zoals teeltsystemen komen steeds vaker voor en brengen bijzondere gevaren met zicht mee. Het bijzondere gevaar komt voornamelijk door een gebrek aan toezicht doordat er niet constant iemand aanwezig is bij de machine en doordat automatische machines niet altijd zo zijn ontworpen dat ze reageren op mensen in de omgeving.

 

Als je ergens aan het werk bent doorloop dan de volgende stappen om veilig te kunnen werken:

  • Voer een LMRA uit, zijn er automatische machines in je werkgebied of in je looproute?
  • Als er automatische machines aanwezig zijn, beoordeel dan (eventueel samen met bijvoorbeeld. de opdrachtgever of de leidinggevende) of deze uitgeschakeld kunnen worden alvorens de werkzaamheden te starten. Doe dit middels de LoToTo-procedure (Lock-out Tag-out en Try-out zie hoofdstuk LoToTo).
  • Als de automatische machine niet kan worden uitgeschakeld, zorg dan voor een veilige werkplek. Doe dit bijvoorbeeld door voldoende afstand te nemen van de machine en de gevarenzone om de automatische machine heen te markeren (welke je dus niet mag betreden terwijl deze in werking is). Ook het afschermen van de eigen werkplek of van de robot met bijvoorbeeld randbeveiliging is een optie.
  • Voer na het nemen van de maatregelen opnieuw een LMRA uit om te beoordelen of je veilig aan het werk kan.
  • Zorg er ook altijd voor dat er iemand op de hoogte is van het feit dat je daar aan het werk bent.