Veilig werken bij vloeropeningen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Vloeropeningen doen zich veel voor in de nieuwbouw, maar ook tijdens andere werkzaamheden kunnen vloeropeningen voorkomen. Deze openingen zijn er omdat er bijvoorbeeld nog een trap moet worden aangelegd of er nog leidingen/snoeren door de vloer moeten worden geplaatst.

Om te voorkomen dat medewerkers hier letsel door oplopen dienen een of meer van de volgende maatregelen te worden genomen:

  • Plaats doelmatig hekwerk, leuningen of andere randbeveiliging rondom de opening.

of

  • Leg de vloeropening dicht met draagkrachtig materiaal, wat geborgd is tegen wegschuiven. Doe dit ook voor de kleine openingen, waardoor men bijvoorbeeld de enkel kan verzwikken/breken

of

  • Plaats collectieve valbescherming zoals netten of vangschotten.

of

  • Medewerkers maken gebruiken van valbeveiliging die vastgemaakt is aan een voldoende stevig ankerpunt. Deze wordt bij voorkeur "restraint" gebruikt, waarbij de lijn zo lang is dat de gebruiker niet over de rand kan vallen. Als de lijn wel langer is, diet er een valdemper en  een Suspension Trauma Strap gebruikt te worden.
  • Plaats signalering en markering.