Veilig werken bij autogeen lassen en snijden

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

De volgende risico’s zijn verbonden met autogeen lassen en snijden:

 • Brandgevaar
 • Explosiegevaar
 • Blootstelling aan schadelijke dampen
 • Lawaai
 • Overmatige hitte

 

Om veilig te kunnen lassen moeten de volgende maatregelen worden genomen:

Brand en explosie

 • Verwijderen of afschermen van brandbare stoffen en goederen.
 • Voorzie in een geschikte brandblusser en vrije vluchtroute
 • Bescherm cilinders en slangen tegen hete slakken of spatten.
 • Zorg dat de acetyleenflessen altijd staand worden opgeslagen en geborgd zijn tegen omvallen.
 • Bij het lassen op locatie: Dek putten en riolen af of te voorkomen dat hier lasspetters in vallen.
 • Onderzoek de laswerkplek na het afronden van de werkzaamheden op smeulend vuur
 • Voorzie in een (heet)werkvergunning en een brandwacht bij werken in besloten ruimtes.
 • Zorg ervoor dat de afsluiters op de brander en de gasvoorziening gesloten zijn alvorens de middelen aan te koppelen.
 • Open de gas- en zuurstofvoorzieningen en stel de reduceerventielen as op de gewenste druk.
 • Open gas- en zuurstofvoorzieningen van de handgreep en ontsteek de brander met de komaansteker.
 • Gebruik nooit zuurstof voor koelen, schoonblazen of ventilatie

 

Schadelijke stoffen

 • Reinig de te lassen middelen alvorens te starten met lassen. Verwijder o.a. verf- en vetresten.
 • Kies voor een proces-materiaalcombinatie die zo weinig mogelijk lasrook veroorzaakt.
 • Maak wanneer mogelijk gebruik van bronafzuiging. Plaats deze afzuiging zo dicht mogelijk op het materiaal en op een manier zodat de rook van u af wordt weggezogen.
 • Voorzie in voldoende ventilatie.
 • Maak gebruik van adembescherming: P2-filtermasker (alleen bij voldoende ventilatie/frisse lucht) of overdrukhelm.

 

Geluid

 • Gebruik altijd gehoorbescherming.

 

Fysieke belasting

Wissel de werkzaamheden regelmatig af met andere, minder belastende werkzaamheden en pauzeer regelmatig. Gebruik waar nodig hulpmiddelen voor het aannemen van een fijne houding of het verplaatsen van materiaal.

 

 

Besloten ruimte

 • Laat gascilinders altijd buiten de besloten ruimte staan.
 • Pas altijd slangbreukbeveiliging toe.
 • Sluit de gastoevoer af als (tijdelijk) gestopt wordt met lassen.
 • Werk nooit alleen in een besloten ruimte zonder communicatiemiddelen voor contact met de buiten wereld.
 • Draag veiligheidsschoen met kunststof of neopreen zool ter voorkoming van vonken.

 

Ventilatie en bronafzuiging

 • Ventilatie kan plaatsvinden door de gehele ruimte te ventileren of door gebruik te maken van een verplaatsbare lasdampafzuiger met flexibele zuigslang en zuigmond. Let op dat dit ook het beschermgas kan wegzuigen.
 • Als er moeten worden gelast in een omgeving met een hoge concentratie omgevingstemperatuur, veroorzaakt door de verwarming van het te lassen materiaal, moeten extra voorzieningen worden getroffen.

 

Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Gehoorbescherming
 • Laskap
 • Lasschort of brandvertragende kleding
 • Passende adembescherming bij onvoldoende ventilatie/afzuiging.