Veilig laden en lossen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

De laad- en losplaats van het project moet goed bereikbaar zijn voor het externe en interne verkeer. Goede aansluitingen naar de weg en naar de kas moeten daarom zijn opgenomen in de uitvoering van het V&G-plan.

Om het aangevoerde materiaal veilig te lossen moet de losplaats vlak en verhard zijn. Verharding kan bestaan uit:

 • Stelconplaten.
 • Rijplaten.
 • Repac.

 

Bij laden en lossen van vrachtauto’s treden de volgende risico’s op:

 • Kantelen of bezwijken van de (autolaad)kraan
 • Vallen van de last.
 • Raken van obstakels.
 • Klemmen of knellen.

 

Daarom zijn de volgende beheersmaatregelen verplicht:

 • Stel een hijsplan op voor het hijsen van grote lasten zoals warmteopslagtanks.
 • Zorg dat voertuigen stabiel zijn opgesteld.
 • Werk alleen met kranen en hijsgereedschap die goedgekeurd en in goede staat zijn.
 • Laat de kraan alleen bedienen door gediplomeerde personen.
 • Zet de laad- en losplaats af; er mag nooit over personen heen worden gehesen.
 • Zorg dat geen materiaal op de losplaats blijft liggen; laat de laad- en losplaats regelmatig schoonmaken.
 • Zorg dat alle aanwezigen bij het hijsen en heffen van lasten veiligheidschoenen of veiligheidslaarzen een veiligheidshelm en signaalkleding dragen.