Veilig hijsen algemeen

Status: 
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Hijswerktuigen worden gebruikt bij het horizontaal en verticaal verplaatsen van lasten.

 

Voorbeelden van hijswerktuigen zijn:

 • Hijskranen
 • Torenkranen
 • Rolbruggen
 • Handtakels

 

Hijsgereedschappen zijn toebehoren die niet vast op of aan het hijswerktuig gemonteerd zijn. Voorbeelden van hijsgereedschap:

 • Kettingen
 • Kabels
 • Sluitingen
 • Oogbouten
 • Lengen
 • Hijsbanden

 

De algemene eis waaraan hijswerktuigen en toebehoren moet voldoen:

 • Gekeurd zijn, keuringsbewijs aanwezig, keuringsstatus herkenbaar zijn aangebracht op het hijswerktuig. In de praktijk betekent dit dat we uitsluitend gebruik mogen maken van gekeurde takels, kettingen en hijsbanden.

 

Te nemen veiligheidsmaatregelen bij het werken met een hijswerktuig en hijstoebehoren:

 • Toegelaten werkbelasting niet overschrijden.
 • De last dient op een juiste wijze te worden aangeslagen.
 • Regelmatige visuele controle van het materieel.
 • Om te voorkomen dat de zijdelingse belasting van touwen, kettingen en hijsbanden te groot wordt, met de spreidhoek bij een twee- of driesprong moet zo klein mogelijk blijven.
 • Volgen van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de kraan voor het bepalen van de maximale windkracht waarbij nog kan worden gehesen.

 

Opgelet moet worden dat de te gebruiken hijs- en hefmiddelen onder andere geschikt zijn voor het te hijsen gewicht.

 

Hijs- en hefmiddelen moeten na gebruik goed schoongemaakt worden opdat veroudering door vocht, corrosie of agressieve stoffen voorkomen wordt. Bij twijfel aan de "kwaliteit" of bij zichtbare beschadigingen aan de hijs- en hefmiddelen moet dit gemeld worden aan de materieelbeheerder.

 

Alle hijsmiddelen worden jaarlijks gekeurd, de certificaten worden gearchiveerd op kantoor, een kopie is op locatie aanwezig.

 

De belangrijkste gevaren van het werken met een hijswerktuigen zijn:

 • Het omvallen van het hijswerktuig.
 • Raken van uitrusting.
 • Binnen de draaicirkel door het hijswerktuig worden geraakt.
 • Slecht weer.

 

Noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij het werken met een hijswerktuig:

 • Regelmatig controleren op beschadigingen en slijtage.
 • Bediener van een hijswerktuig en assistent moeten elkaar goed kunnen begrijpen, zien en horen.
 • Pas op voor zachte ondergronden i.v.m. het wegzakken van stempels. Gebruik stevige houten platen of planken onder de stempels.
 • Zorgen voor een goede afstemming bij de inzet van meerdere hijswerktuigen.